Το Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο, βάσει των αναγκών και προσδοκιών των μαθητών/μαθητριών ΥΤΧ και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες στα Ελληνικά όπως η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Είναι δε σημαντικό να τονισθεί ότι οι συγκεκριμένες δεξιότητες θα διδαχθούν σε ευθυγράμμιση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη του σχολείου.

Το πρόγραμμα διενεργείται σε συγκεκριμένο αριθμό σχολείων σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρο ενώ προσφέρονται μαθήματα συνολικής διάρκειας 60 ωρών σε τέσσερα (4) επίπεδα διδασκαλίας. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 κύκλοι μαθημάτων, με τον πρώτο, ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο 2019, να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις: Ιούλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019, Οκτώβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019 και Φεβρουάριος 2020 – Ιούνιος 2020.

Η διενέργεια των εν λόγω μαθημάτων επιφέρει πολύπλευρα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τα ίδια τα παιδιά αλλά και την κοινωνία. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και ικανότητα επικοινωνίας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και θα συμβάλει ιδιαίτερα στην ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα θα τα βοηθήσει ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αλλά και να εξοικειωθούν με τις συνήθειες και πραγματικότητες της κυπριακής κοινωνίας διευκολύνοντας, ως αποτέλεσμα, την ικανότητα ενσωμάτωσης τους στο κοινωνικό σύνολο.