Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET και τη συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE προσφέρουν δωρεάν μαθήματα ελληνικών για Υπηκόους Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο του έργου ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ.

Κατά τη διάρκεια του έργου αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει υλικό ανοιχτής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του έργου θα βρείτε δωρεάν χρήσιμο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, το οποίο είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.