Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Ερευνητικό Κέντρο CARDET και τη Συμβουλευτική Εταιρία INNOVADE υλοποιούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το έργο «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ», που αφορά την Εκμάθηση Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος του έργου είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ανήλικους μαθητές ΥΤΧ, ώστε να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη φάση του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Το έργο είναι ειδικά σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών ΥΤΧ και συνδέεται άμεσα με τη σχολική τους ύλη. Ειδικότερα, σε κάθε σχολική μονάδα έχουν σχηματιστεί τμήματα ελληνομάθειας για δύο γλωσσικά επίπεδα με συνολική διάρκεια 65 ωρών και τα μαθήματα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Η ανατροφοδότηση που έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια του έργου παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από τη φοίτησή τους σε τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κοινωνικοποιούνται, διασκεδάζουν, εκπροσωπούν τη χώρα και τον πολιτισμό τους και παράλληλα γνωρίζουν τον κυπριακό πολιτισμό. Επιπλέον, ενισχύουν τη σχολική τους επίδοση.

Το καλοκαίρι το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία σε ασυνόδευτους ανήλικους, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως, επίσης και σε μαθητές που διαμένουν στο χώρο φιλοξενίας του κέντρου υποδοχής της Κοφίνου, να ενισχύσουν την επίδοσή τους στην ελληνική γλώσσα.